Zásady hlá?ení uhynulých volně ?ijících ptáků

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Úřední tabule, Vydáno dne: 16. 02. 2006



KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
se sídlem v Bene?ově
INSPEKTORÁT PRAHA-ZÁPAD
Na Drahách 21, 252 41 Dolní Bře?any
tel: 2419 10 329, 2419 10 330 fax:2419 10 235 email:insp.praha-zapad.kvss@svscr.cz

Zásady hlá?ení uhynulých volně ?ijících ptáků:

Vzhledem k četným dotazům Krajská veterinární správě pro Středočeský kraj, Inspektorát Praha-západ sděluje následující zásady oznamování nalezených uhynulých ptáku následujícím způsobem:

Volně ?ijící ptáci

Náhlé úhyny vět?ího počtu volně ?ijících ptáků (tímto počtem se rozumí nad 5 ks ptáků v jedné lokalitě) je nutné nahlásit Krajské veterinární správě pro Středočeský kraj, Inspektorát Praha-západ, telefon 241910329, 241910330.

Odběry vzorků, jejich zabalení a transport do SVÚ Praha zajistí úřední veterinární lékař Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, Inspektorát Praha-západ.

Volně ?ijící vodní ptáci

Při náhlých úhynech volně ?ijících vodních ptáků (jedná se o druhy ? kachna divoká, husa divoká, polní a běločelá, labu? velká, volavka popelavá a kormorán obecný) je nutné hlásit jednotlivě nalezené uhynulé kusy.

Důvodem ke stanovení tohoto rozsahu vy?etření u vodních ptáků je v současné době zji?těná citlivost k nákaze u těchto ptáků, kdy byl zji?těn virus vysoce patogenní aviární influenzy H5N1 (Itálie, Slovinsko) u jednotlivě nalezených uhynulých ptáků.
Odběry vzorků, jejich zabalení a transport do SVÚ Praha zajistí úřední veterinární lékař Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, Inspektorát Praha-západ.



MVDr. Milan Balá?
Inspektor pro epizootologii
KVSS v Bene?ově, Inspektorát Praha-západ