Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k.ú. Okoř

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Úřední tabule, Vydáno dne: 16. 10. 2013Katastrální úřad PZ-Vyhlášení platnosti