Zápis + usnesení č. 2.2/2024

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 10. 06. 2024

SEJMUTO: 28.6.2024

Zápis OZ č.2.2/2024 - 1/2
Zápis OZ č.2.2/2024 - 2/2
Usnesení OZ č.2.2/2024
Účetní závěrka 2023 - Protokol
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 1/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 2/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 3/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 4/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 5/5
Závěrečný účet 2023 - 1/2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 1/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 2/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 3/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 4/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 5/5