Návrh-Závěrečný účet za rok 2023

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Rozpočet, Vydáno dne: 10. 06. 2024

SEJMUTO: 31.7.2024

Závěrečný účet 2023 - 1/2
Závěrečný účet 2023 - 2/2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 1/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 2/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 3/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 4/5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2023 - 5/5