Dnešní datum: 24. 07. 2024  


Hledej na obecokor.czKoupání v Jižních ČecháchChata u KomorníkaVodní rájČeská KanadaHistorické ubytováníŠachový klub ve StrmilověCyklistikaUbytování v KunžakuRekreační chataUbytováníPenzionOrlí Hnízdovodlitni
Obecné informace

* Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vydáno dne 05. 02. 2010 (32077 přečtení)
1. OFICIÁLNÍ NÁZEV
Obec Okoř
2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Orgány obce jsou zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční a kontrolní a kulturní. Struktura obecního úřadu je uvedena zde.
4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Adresa:
Obecní úřad Okoř
Okoř č.p. 13
252 64 Velké Přílepy
tel.: 233 900 675
fax: 233 900 675
e-mail: info@obecokor
.cz

Úřední hodiny
Čtvrtek:  16:00 - 18:00
Pátek:    16:00 - 18:00
 
5. PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
číslo účtu: 388 121 369 / 0800
Česká spořitelna, a.s.
6. IČ:  00640751
7. DIČ: CZ 00640751
8. ROZPOČET OBCE
 
9. ŽÁDOSTI O INFORMACE
Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, případně ve schránce umístěné u vchodu do OÚ.
9.1. VÝROČNÍ ZPRÁVY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
viz odkaz Výroční zpráva . . . .
10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen žádost) a obdržet rozhodnutí lze v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, případně ve schránce umístěné na budově OÚ.
11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí OÚ při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím úřadovny OÚ, ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl.zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
12. FORMULÁŘE
Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci v úřadovně OÚ. Poučení o jejich vyplňování a o dalších náležitostech podávají zaměstnanci OÚ.
 
13. NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Životní situace - Portál veřejné správy ČR
14. NEJDŮLEŠITĚJŠÍ PŘEDPISY
viz odkaz zápisy
viz odkaz vyhlášky
15. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Informace jsou poskytovány bezplatně.

 

 
 

Celý článek | Autor: starosta | Informační e-mailVytisknout článek

 
Copyright 2002-2010 Jaroslav POLIDAR - TRAPOL 5
Vytvořeno pomocí phpRS